Vés al contingut
MUAlimentació

Màster universitari
en Alimentació i Sostenibilitat

Forma’t per aplicar estratègies en clau de sistema alimentari, en l’àmbit de la producció, la transformació, la distribució i el consum, que seran fonamentals per assegurar la salut i la qualitat de vida, tant de l’ésser humà com del planeta a curt, mitjà i llarg termini.

Keyfacts


Modalitat / Lloc
Semipresencial
 / 
Vic

Inici
Octubre 2024

Preu
4.298€

Idioma
Català
Espanyol

Edició
2a

Finalització
Juny 2025

Crèdits
60

gdpr*
Camp automàtic utilitzat pel vincle amb salesforce
Camp automàtic utilitzat pel vincle amb salesforce
Camp automàtic utilitzat pel vincle amb salesforce
Camp automàtic utilitzat pel vincle amb salesforce
Camp automàtic utilitzat pel vincle amb salesforce
Camp automàtic utilitzat pel vincle amb salesforce
Camp automàtic utilitzat pel vincle amb salesforce
Camp automàtic utilitzat pel vincle amb salesforce
Camp automàtic utilitzat pel vincle amb salesforce
Camp automàtic utilitzat pel vincle amb salesforce