Màster

en Atenció Pal·liativa a Persones amb Malalties Avançades ICO/UVic

Sol·licita informació

 • Presentació
 • Programa
 • Professorat
 • Admissió i matrícula
 • Bonificacions i ajuts

La formació avançada en cures pal·liatives a Catalunya té els seus orígens al màster en Cures Pal·liatives de l'Institut Català d'Oncologia i la Universitat de Barcelona. Es van realitzar 6 edicions des del 1998 al 2010. Posteriorment s'incorpora a la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya, liderada per la primera Càtedra de Cures Pal·liatives de Catalunya UVic-UCC/ICO dirigida pel dr. Xavier Gómez Batiste. Màster professionalitzador, internacional,
amb alumnes de diferents nacionalitats.

La finalitat del programa del màster és formar professionals de l'àmbit de la medicina i la infermeria, amb l'objectiu de capacitar-los per a la pràctica assistencial i per a la investigació a l'àmbit de l'atenció pal·liativa.

Adreçat a

Metges/es i infermers/es de serveis de cures pal·liatives i serveis amb àmplies prevalences de persones amb malalties avançades (medicina familiar, medicina interna, geriatria, dolor, pneumologia, cardiologia, nefrologia i altres especialitats).

Sortides professionals

 • Unitats de cures pal·liatives.
 • Centres sociosanitaris.
 • Programa datenció domiciliària i equips de suport datenció domiciliària (PADES).
 • Centres residencials
 • Centres d'atenció primària (referents de pal·liatius dels centres d'atenció primària)
 • Membres de programes ProPCC (persones amb cronicitat complexa)

Calendari i horaris

Les classes tenen lloc sincrònicament, a Zoom, cada 3-4 setmanes d'octubre a maig (horari espanyol: dijous: de 15:30 a 20:30 h; divendres: de 15 :30 a 19:30 h;dissabtes: de 9:00 a 13:30 h), i una setmana presencial al juny a Vic (Barcelona) o al juliol a Buenos Aires (Argentina) o a Oaxaca ( Mèxic) . Defensa del Treball de Fi de Màster al setembre. Al llarg del màster es fan 4 setmanes de pràctiques en centres reconeguts amb conveni.

Títol

Un cop finalitzat i superat el programa formatiu es podrà tramitar la sol·licitud del títol corresponent. Les taxes associades a l'expedició d'aquest títol estan incloses al preu del programa.

 

Es facilitaran els continguts que permeten atenció pal·liativa integral i integrada de persones amb tota mena de condicions cròniques avançades i les seves famílies: control de símptomes, aspectes psicosocials i espirituals, investigació, models d'organització:

Asignaturas 

Créditos  Tipo
Bases conceptuals de l'atenció pal·liativa i abordatge de símptomes prevalents 6 OB
Comunicació i atenció emocional, social i espiritual 6 OB
Abordatge del pacient amb dolor 6 OB
Situacions complexes en cures pal·liatives 3 OB
Treball en equip 6 OB
Necessitats i recursos personals del professional en les cures i l'atenció pal·liativa 6 OB
Investigació en atenció pal·liativa 6 OB
Practicum 9 OB
Treball fi de Màster 6 OB
* Malalties avançades en oncologia i geriatria 3 OP
* Atenció a les necessitats psicosocials i espirituals complexes 3 OP
* Instruments d'avaluació i millora de la qualitat assistencial 3 OP
     
*Cada estudiant ha de triar 2 assignatures optatives.    

 

Metodologia 

 • Classes magistrals en línia sincròniques
 • Sessions participatives en línia asincròniques (grups, interaccions, casos, seminaris, tallers...)
 • Una setmana de formació presencial intensiva a Vic (Barcelona) Buenos Aires, (Argentina), Oaxaca (Mèxic) 
 • Pràcticum
 • Tutories

Dirigit per

Prof. Xavier Gómez-Batiste, Catedràtic i Càtedra Facultat de Medicina UVIC/UCC. Vic (Barcelona) Espanya.
Prof. Gustavo de Simone, Institut Pallium Amèrica Llatina. Universitat del Salvador. Bons Aires. Argentina.
Prof. Uría Guevara. Institut de Dolor i Cures Pal·liatives. Facultat de Medicina. Universitat Autònoma Benito Juárez. Oaxaca. Mèxic.

Coordinació Acadèmica

Dra. Agnès Calsina. Servei de Cures Pal·liatives. Institut Català d´Oncologia. Barcelona. (+ Nuria Molist, Dr. Jordi Amblàs)
Dra. Vilma Tripodoro. Institut Pallium. Bons Aires.
Dr. Uría Guevara. Facultat medicina. UABJO.

Coordinació de gestió

Sarah Mir, Càtedra ICO/UVIC de Cures Pal·liatives.

Docents

Més de 80 metges, infermeres, psicòlegs, treballadors socials i altres professionals d'Espanya, Amèrica Llatina i professors convidats internacionals, amb una àmplia experiència assistencial, docent i de recerca.

La Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) posa a la teva disposició beques, descomptes i diverses vies de finançament per facilitar-te la realització de qualsevol dels nostres programes formatius. Consulta la informació general sobre bonificacions i ajuts.

Consulta altres bonificacions i ajuts a la web de la Càtedra de Cures Pal.liatives o enviant un e-mail a: catedracurespal@uvic.cat