Vés al contingut
Edifici UVic

La UVic potencia la nova Escola de Postgrau per posicionar-la en els àmbits de coneixement en què té més fortalesa

Amb l’objectiu de poder donar múscul i focalitzar més i millor la formació contínua, la UVic ha creat l’Escola de Postgrau, que agafa el relleu del Centre Internacional de Formació Contínua. Amb aquest canvi de nom i d’estructura, l’Escola s’equipara als centres de formació contínua que tenen les altres universitats del país, i alhora es converteix en la primera pedra d’un futur centre de formació contínua que ha d’aplegar les escoles de postgrau dels quatre centres federats sota el paraigua de la UVic-UCC.

Potenciar l’oferta en els àmbits de coneixement que li són propis

Un dels objectius que té l’Escola de Postgrau és potenciar la seva oferta en aquells àmbits de coneixement en què la Universitat té més fortalesa, com és la salut, l’educació, l’empresa i la comunicació, així com les biociències i la tecnologia. “Si el 60 % dels nostres estudiants els tenim concentrats en els àmbits de la salut i l’educació, és normal que la formació contínua sigui el reflex d’aquesta realitat. Això ens permetrà atreure els estudiants que acaben el grau a la UVic i que, per tant, volen continuar ampliant els seus coneixements; podrem atraure més persones de fora que, havent estudiat a altres universitats del país i del món, puguin sentir-se atretes per l’oferta que tenim, i alhora podrem donar un millor servei al teixit empresarial i social”, afirma Eduard Prats, director de l’Escola de Postgrau.

Impulsar l’oferta  pròpia, oferir nous formats i consolidar la presència a Barcelona

Per tal que això succeeixi “és important que a partir d’ara vulguem potenciar l’oferta pròpia, liderada pel personal docent i investigador de la casa, tot mantenint els vincles amb els centres estratègics, adscrits i validats, que aporten valor pels seus models d’aprenentatge innovadors”, afirma Prats. N’és un exemple l’acord amb el centre Nuclio Digital School, signat recentment.

La nova oferta de l’Escola de Postgrau comptarà amb una metodologia més dinàmica i flexible, que potenciarà la multimodalitat, com a element distintiu. Això vol dir que hi haurà més presència de la formació online, en convivència amb sessions sincròniques, asincròniques, avaluacions autocorrectives, i projectes que requereixin tutorització, entre d’altres. Així mateix, també es donarà un altre tipus de valor a les sessions presencials “de manera que puguin tenir un caire més experiencial per als estudiants, com són les visites a empreses i instal·lacions o l'assistència a esdeveniments de tota mena que aportin més valor afegit al fet de desplaçar-se”.  Aquest dinamisme també es reflectirà en el fet que l’oferta anirà sortint durant tot el curs i no només al principi.

La intenció d’aquestes mesures no és cap altra que poder arribar a un públic objectiu el més ampli possible, tant nacional com internacional, “sense oblidar que uns dels propòsits de la Universitat és donar servei al territori i fer que la gent del nostre voltant tingui les mateixes oportunitats que els que viuen en altres localitats on hi ha molta més oferta”, assenyala Prats. Per altra banda, aquesta metodologia permet incorporar professorat de prestigi d’arreu que si s’hagués de desplaçar, potser no podria fer-ho.

També és important, segons el director de l’Escola, poder ampliar la presència de formació contínua a Barcelona. Actualment, s’hi porta a terme el programa de Study Abroad, que des de fa temps manté programes de formació estables, que ofereixen a estudiants estrangers estades d’un o dos semestres fent cursos relacionats amb el món de l’empresa, la comunicació o el disseny.

La primera pedra del futur centre de formació contínua de la UVic-UCC

L’Escola de Postgrau té el suport de la Unitat de Validació i Acreditació, que dirigeix el delegat del rector per a la Formació Contínua, Josep Ayats. Aquesta unitat vetlla perquè tots els estudis que s’ofereixen en els diferents centres de la federació UVic-UCC tinguin els mateixos estàndards de qualitat. Un dels objectius que es proposa l’equip rectoral de la UVic-UCC, liderat per Josep Eladi Baños, és que l’Escola de Postgrau de la UVic marqui el camí del futur centre de formació contínua que ha d’aplegar sota un mateix paraigua les escoles de postgrau de les entitats federades. Aquest centre haurà de vetllar per la projecció conjunta de l’oferta acadèmica de la formació contínua de tota la universitat.